Vilje viser vei

Dette kurset er for deg som grunnet psykiske utfordringer har behov for ekstra bistand og veiledning på vei mot jobb. Kurset er individuelt tilrettelagt for deg og vi vil imøtekomme dine behov for å oppleve trygghet, anerkjennelse og mestring.

Kurset finnes på følgende steder: Trondheim

Dette lærer du på kurset

  • Du får en personlig veileder som følger deg gjennom kurset
  • Du får god oversikt over din egen kompetanse, dine personlige egenskaper og interesser inn mot arbeidslivet
  • Du lærer om yrkes- og utdanningsmuligheter
  • Du trener på konkrete jobbsituasjoner som gir deg ferdigheter, trygghet og mestring 
  • Du deltar i inspirerende workshops og lærer om kommunikasjon, muligheter på arbeidsmarkedet og gode jobbsøkerverktøy
  • Du utvider ditt sosiale nettverk gjennom deltakelse i felles lunsjer og sosiale aktiviteter

Vi tar hensyn til din helsesituasjon og tilrettelegger for dine behov. Vi samarbeider med arbeidsgivere som gir deg muligheter på arbeidsmarkedet. 

Har du spørsmål om dette kurset? Ta kontakt med oss!