Ungdomsløftet 19-30 år

Sammen finner vi din vei mot arbeid eller utdanning. Du kan kombinere kursperioden med skole, deltidsjobb eller arbeidstrening.

Kurset finnes på følgende steder: Follo - Ski

Målet med kurset

  • Du får god oversikt over din egen kompetanse, dine personlige egenskaper og interesser inn mot arbeidslivet 
  • Du deltar i inspirerende workshops og lærer om kommunikasjon, arbeidsmarkedet og gode jobbsøkerverktøy 
  • Du lærer om yrkes- og utdanningsmuligheter
  • Vi hjelper deg ut i arbeidstrening, jobb eller utdanning

Vi tar hensyn til din helsesituasjon og tilrettelegger for dine behov. Vi samarbeider med arbeidsgivere som gir deg muligheter på arbeidsmarkedet. Du får tett oppfølging av din veileder mens du er på jobb.

Har du spørsmål om dette kurset? Ta kontakt med oss!