Praktisk norsk

Dette er kurset for deg som trenger å styrke dine norskkunnskaperne for å komme ut i jobb.

Kurset finnes på følgende steder: Frøya, Hitra

Målet med kurset

  • Du lærer ord og uttrykk som er relevante for din bransje
  • Du trener praktisk yrkesnorsk i klasserommet og hos arbeidsgiver
  • Du lærer om norsk kultur- og arbeidsliv
  • Du lærer å søke jobber og trene på jobbintervju
  • Du får god oversikt over din kompetanse og hvilke muligheter det gir på det norske arbeidsmarkedet
  • Du får en personlig veileder som hjelper deg med yrkesvalg og utdanningsvalg
  • Du får arbeidstrening hos godkjent arbeidsgiver som hjelper deg med språktrening på arbeidsplassen
     

Har du spørsmål om dette kurset? Ta kontakt med oss!