Pleie- og omsorgsarbeiderkurs for minoritetsspråklige

Dette kurset er for deg som er fremmedspråklig arbeidssøker og som ønsker arbeid i pleie- og omsorgssektoren.

Kurset finnes på følgende steder:

Målet med kurset

  • Du lærer ord og uttrykk som er relevante innenfor pleie- og omsorgsyrkene
  • Du trener bransjesrettet norsk i klasserommet og hos arbeidsgiver
  • Du lærer om norsk kultur- og arbeidsliv
  • Du lærer helse- og omsorgsfag, blant annet sykdomslære, eldreomsorg, miljøarbeid, fysisk og psykisk helse, nedsatt funksjonsevne, lovverk og regler
  • Du lærer å søke jobber og trene på jobbintervju
  • Du får god oversikt over hvilke muligheter du har innenfor pleie- og omsorgssektoren
  • Du får en personlig veileder som hjelper deg med yrkes- og utdanningsvalg
  • Du får arbeidstrening på sykehjem eller omsorgssenter hvor du får hjelp med språktrening på arbeidsplassen
     

Har du spørsmål om dette kurset? Ta kontakt med oss!