Administrativt ansatte

Administrativt ansatte

(fra høyre) 

Ingolv Hageberg

Administrerende direktør

Telefon: 901 08 725

E-post: ingolv.hageberg@sonans.no
 

Hanne C. Holm

Regionleder: Buskerud og Hedmark

Telefon: 950 38 334

E-post: hanne.christiansen.holm@sonans.no


Trine Ekrem

Regionleder: Akershus, Oslo, Rogaland, Vest-Agder og Østfold

Telefon: 958 76 366

E-post: trine.ekrem@sonans.no

 

Anne C. Stavelie

Regionleder: Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Oppland

Telefon: 415 32 373

E-post: anne.c.stavelie@sonans.no

 

Thomas Rye Eriksen

Utviklingsleder

Telefon: 901 91 114

E-post: thomas.rye.eriksen@sonans.no

 

Besøksadresse hovedkontor: Sandakerveien 116, 0484 Oslo

Postadresse: Postboks 4483 Nydalen, 0403 Oslo