Arbeidskvalifisering for fremmedspråklige

Dette kurset er for deg som ønsker å trene arbeidsrettet norsk og kvalifisere deg for arbeid.

Kurset finnes på følgende steder:

Målet for kurset

  • Du lærer ord og uttrykk som er relevante for din bransje og kvalifiserer deg i arbeidsrettet norsk
  • Du trener yrkesrettet norsk i klasserommet og hos arbeidsgiver
  • Du lærer om norsk kultur- og arbeidsliv
  • Du lærer å søke jobber og trene på jobbintervju
  • Du får god oversikt over din kompetanse og hvilke muligheter det gir på det norske arbeidsmarkedet
  • Du får en personlig veileder som hjelper deg med yrkesvalg og utdanningsvalg
  • Du får arbeidstrening hos godkjent arbeidsgiver som hjelper deg med språktrening på arbeidsplassen
     

Har du spørsmål om dette kurset? Ta kontakt med oss!