Jobbsøkerkurs for minoritetsspråklige

Dette er kurset for deg som har liten arbeidserfaring fra Norge, men som har utdanning eller yrkeserfaring fra andre land.

Kurset finnes på følgende steder: Frøya

Målet med kurset 

  • Du får en personlig veileder som hjelper deg med yrkes- og utdanningsvalg
  • Du lærer om norsk kultur- og arbeidsliv
  • Du lærer å søke jobber og trene på jobbintervju
  • Du får god oversikt over din kompetanse og hvilke muligheter det gir på det norske arbeidsmarkedet
  • Du får råd og informasjon om utdanning og kompetansehevende kurs
  • Du får arbeidstrening hos godkjent arbeidsgiver som gir deg muligheter på jobbmarkedet

Til dette kurset må du kunne dokumentere tilfredsstillende norskkunnskaper gjennom offisiell norsktest eller intern AMO-norsk test.

Har du spørsmål om dette kurset? Ta kontakt med oss!